Här hittar du information, hjälp & praktiska tips till de vanligaste funktionerna i Avantix POS. 


Manual

Skicka ett meddelande till support@avantix.se - så skickar vi dig manualen till den version just du använder.


Administrationstjänster

Vi hjälper gärna till med prisändringar och menyuppdateringar. För dessa tjänster fakturerar vi per löpande timme, med en timme som minimitid.

Beroende på nivån på ditt serviceavtal ligger timtaxan något olika:

Bas: 500 kr + moms

Medium: 250 kr + moms

Plus: Ingår.

Priserna gäller endast support över Internet och vid planerad åtgärd, ej akut, jour eller på plats.

 


Support på plats

Ibland händer det som inte får hända, och vi behöver besöka er på plats. Vi finns tillgängliga 24/7 för support per telefon såväl som över Internet och på plats, och fakturerar enligt gällande avtal.


Supportavtal

Vi erbjuder alla våra kunder supportavtal som faktureras i början av varje år. De tre nivåerna ger olika tillgänglighet till service, och olika priser på de olika supporttjänster som avropas enligt avtalet. Kontakta support@avantix.se eller ring växeln på 08 684 099 90 för att diskutera ert avtal!