Avantix POS kan integreras sömlöst mot nästan vilket PMS eller affärssystem som helst.


Avantix har för närvarande integrationer med de de största POS/PMS-gränssnitten i världen, och är öppna för nya integrationer vid förfrågan.

Normalt tar utvecklingsarbete och testning c:a 6 veckor, men detta kan variera beroende på tillgänglig information och motpartens prestation. Integrationer med full duplex mellan POS och PMS bäddar för enkla arbetsflöden när notor bokas på hotellrum, samt när affärskritisk data såsom priser och försäljningsdata kommuniceras med affärssystem och andra externa system.